Teatret HuginMunin

Forside


Erindringsteater for det ældre publikum 

Fore­stil­lin­gen VICEVÆRTEN er en sjov og varm historie

om venin­der­ne Ali­ce og Gret­he der ikke vil høre tale om mand­folk, og så får ple­je­hjem­met ny vice­vært, der ser bra­ge­nes godt ud.

Det udlø­ser på Mor­ten Kor­chsk vis — Kam­pen om Vice­vær­ten!

Til fore­stil­lin­gen føl­ger pæda­go­gisk materiale 

Tur­né­pe­ri­o­de: 8. april — 24. maj 2024

Fore­stil­lin­gen varer ca. 35 minut­ter, der­ef­ter fællessang

Pris: 6.750 Kr. 

eksl. moms og kør­sel fra Roskilde 

Fore­stil­lin­gen spil­ler på ple­je­hjem og aktivitetscentre

Kon­takt Tea­tret HER

Antal publi­kum: 60

Plads­be­hov: 4x4 m til sce­ne u/publikum

Manuskript og sku­e­spil­ler: Non­ny Sand

Kon­su­lent manuskript: Lone Vibe Pedersen

Kon­su­lent kostu­me: Kir­sten Victo­ria Lind

Tek­nik: Syl­ve­ster Haxen

KUNDER om forestillingen

- Yvon­ne, Akti­vi­tets­me­d­ar­bej­der Omsorgs­cen­tret Solgården

Fore­stil­lin­gen ram­mer lige spot on det de ældre er i. Inden under det sjove, ram­mer du lige det de ældre sid­der med.

  • Ældre har ret til et liv, hvor de kke bare sid­der og ven­ter på at det pas­ser de pårø­ren­de at være sam­men med den ældre, og det er ok at sige fra pga egne afta­ler når man bor på et plejecenter.
  • Venin­de jalou­si” fin­des blandt ældre i “lys lue”.
  • Det er dej­ligt at få sat focus på at ældre på ple­je­cen­ter også har et “ero­tisk liv”. Det er meget vig­tigt med nær­vær og tryg­hed hos en anden person.
Teatret HuginMunin Bådehavnsgade 42 2450 København SV. Telefon 26 31 24 14 

E‑mail  mail@teatrethuginmunin.dk    CVR nr. 40194363