Warning: Use of undefined constant simplecountdown_myFeature - assumed 'simplecountdown_myFeature' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/teatre/public_html/wp-content/plugins/simple-count-down/simplecountdown.php on line 46

Deprecated: Function register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/teatre/public_html/wp-includes/functions.php on line 5413

Warning: Use of undefined constant simplecountdown_control - assumed 'simplecountdown_control' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/teatre/public_html/wp-content/plugins/simple-count-down/simplecountdown.php on line 47

Deprecated: Function register_widget_control is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_widget_control() instead. in /home/teatre/public_html/wp-includes/functions.php on line 5413

Deprecated: Funktionen add_custom_background har været forældet siden version 3.4.0! Brug add_theme_support( 'custom-background', $args ) i stedet. in /home/teatre/public_html/wp-includes/functions.php on line 5413

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/teatre/public_html/wp-content/plugins/simple-count-down/simplecountdown.php on line 163

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/teatre/public_html/wp-content/plugins/simple-count-down/simplecountdown.php on line 163
VICEVÆRTEN - Teatret HuginMuninTeatret HuginMunin VICEVÆRTEN - Teatret HuginMunin

Teatret HuginMunin

VICEVÆRTEN

Teater for det ældre publikum

Erin­drings­te­a­ter er histo­ri­er, gam­le ting, og san­ge der

væk­ker min­der hos de ældre, som føler stor glæ­de ved at være med i fæl­les­san­gen bagefter.

Fore­stil­lin­gen VICEVÆRTEN er en sjov og varm histo­rie om venin­der­ne Ali­ce og Gret­he der ikke vil høre tale om mand­folk, og så får ple­je­hjem­met ny vice­vært, der ser bra­ge­nes godt ud.

Det udlø­ser på Mor­ten Kor­chsk vis — Kam­pen om Vice­vær­ten!

Til fore­stil­lin­gen føl­ger pæda­go­gisk materiale 

Tur­né­pe­ri­o­de: for­år 2023

Fore­stil­lin­gen varer ca. 35 minut­ter, der­ef­ter fællessang

Antal publi­kum: 60

Plads­be­hov: 4x4 m til sce­ne u/publikum

Manuskript og sku­e­spil­ler: Non­ny sand

Kon­su­lent manuskript: Lone Vibe Pedersen

Kon­su­lent kostu­me: Kir­sten Victo­ria Lind

Tek­nik: Syl­ve­ster Haxen

Pris: 6.450 Kr. eksl. moms og kør­sel fra Roskilde 

Fore­stil­lin­gen spil­ler på ple­je­hjem og akti­vi­tets­cen­tre 

KUNDER om forestillingen

Ryt­ter­ka­ser­nen Jyt­te Klaja :

Det var fan­ta­stisk. Du hav­de bor­ger­nes ful­de opmærk­som­hed. Det at du for­mår at spil­le tea­ter som om der var fle­re med­spil­ler er helt fan­ta­stisk. Det var en fin unik ople­vel­se vi vil meget ger­ne bru­ge dig igen.

Sct. Jør­gens­b­jerg Sid­sel Vil­lad­sen, Musik­te­ra­pe­ut / Aktivitetsmedarbejder :

Vi har været så hel­di­ge at have Tea­tret på besøg med fore­stil­lin­gen “VICEVÆRTEN” som blev over­væ­ret af man­ge af vores bebo­e­re, pårø­ren­de og fri­vil­li­ge. Det var en dej­lig og humo­ri­stisk for­tæl­ling, og der blev grint fle­re gan­ge under­vejs af Ali­ce og Gret­hes udskej­el­ser og for­søg på at få fat i den flot­te vicevært.
Bebo­er­ne var meget fan­get af histo­ri­en, og bebo­er­ne med demens hyg­ge­de sig og var tyde­ligt opta­ge­de af de man­ge detal­jer og musik de kun­ne gen­ken­de. Fle­re sag­de til sidst “er det alle­re­de slut?” — og vi håber der­for på at få for­nø­jel­sen igen 🙂

Kon­takt tea­tret HER


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/teatre/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309