Teatret HuginMunin

Erindringsteater

ERINDRINGSTEATER væk­ker minder

Ved at gen­se de gam­le ting og høre de gam­le san­ge, huskes ting som man tro­e­de man hav­de glemt.

Vi ople­ver, at de ældre føler stor glæ­de ved at være med i snak­ken efter fore­stil­lin­gen hvor de over en kop kaf­fe, for­tæl­ler lystigt og min­des alle de ting de ikke vid­ste de kun­ne huske. 

Vi spil­ler med højta­ler- og teles­lyn­ge­an­læg  støt­tet af