Teatret HuginMunin

Tidligere Erindringsforestilling

TØRRELOFTET - En rig­tig 70’er forestilling.

Kære gam­le Jyt­te fin­der en kas­se på tør­re­lof­tet med sager fra 70’erne og ved at gen­se de gam­le ting og høre de gam­le san­ge, husker hun plud­se­lig al det, hun tro­e­de hun hav­de glemt.

Det gam­le foto­gra­fi­ap­pa­rat, flower­power kjo­len og tran­si­stor­ra­dio­en får min­der­ne frem og mon ikke vi hav­ner midt i De rin­ger, vi spil­ler med Jørn Hjor­ting og Frø­ken Klokken?

Fore­stil­lin­gen læg­ger op til en
fest­lig snak om den­gang i 70’erne. 
Støt­tet af 

Tørreloftet

 

 

 

 

 

 

 

JULEBÆNKEN

En jule­hi­sto­rie om
kære gam­le Jyt­te, der jule­af­ten går ned og sæt­ter sig på bæn­ken, midt i jule­hal­løj og duft af steg og lige plud­se­lig ikke kan huske noget som helst, ind­til en nis­se sæt­ter fut i husketøjet

Det bli­ver begyn­del­sen på en hjer­te­varm jule­af­ten, med gam­le julesan­ge og sjove min­der. Og måske, hvem ved, får hun sit høje­ste ønske opfyldt.

Fore­stil­lin­gen læg­ger op til kaf­fe og
en hyg­ge­lig snak om jul og gam­le dage.