Teatret HuginMunin

Kalender

Novem­ber 2013

18. novem­ber Kl. 14.00 Ver­dis­ha­ve 2450 Køben­havn SV

19. novem­ber Kl.14.30 Kastanje­ha­ven 4040 Jyllinge

27. novem­ber Kl. 13.30 Viger­s­lev­hus 2500 Valby

Decem­ber

02. decem­ber Kl.15.00 Ple­je­hjem­met Søn­der­sø 3500 Værløse

04. decem­ber Kl. 13.30 Møl­le­går­den 2860 Søborg

05. decem­ber Kl. 13.00 Akti­vi­tets­cen­ter Øster­bro 2100 Køben­havn Ø

09. decem­ber Kl. 19.00 Sct. Jør­gens­berg 4000 Roskilde

11. decem­ber Kl. 13.30 Søn­der­vang 2000 Frederiksberg

12. decem­ber Kl. 13.00 Ple­je­hjem­met Pyrus Allé 2700 Kastrup

16. decem­ber Kl. 13.15 Bomi par­ken 2300 Køben­havn S

17. decem­ber Kl. 10.30 Ple­je­cen­tret Tre­kro­ner 4000 Roskilde

18. decem­ber Kl. 13.30 Ple­je­hjem­met Egeb­jerg 2820 Gentofte

19. decem­ber Kl. 14.00 Ple­je­cen­ter Tof­te­høj­en 4130 Viby Sj.

25. decem­ber Kl. 20.00 Højsko­len Snog­høj 7000 Fredericia