Teatret HuginMunin

Outdoor

Hugin­Mu­nin Out­door er uden­dørs events der føl­ger natu­rens kalen­der.

Vin­ter­sol­hverv

Kyn­del­mis­se

For­årsjævn­døgn

Val­borgs­af­ten

Som­mer­sol­hverv

Før — Høst — Fest

Efter­årsjævn­døgn

Alle­hel­gens­af­ten

Til­meld HER

(Under udar­bej­del­se)

Lil­le Kong Skjold